מדריך לטיולים בירושלים

מדריך טיולים בירושלים

ירושלים של מחוץ לחומות

1860 בירושלים בתוך החומות הצפיפות רבה ועמה המחלות ,ניסיונות רבים היו להקל על המצב אבל הישועה והתקווה הגיע מסר משה מונטפיורי ובנדיבותו של רבי יהודה טורא כך הוצעה הקמת שכונה ראשונה ושמה "משכנות שאננים" וצידה תחנת קמח המופעלת על ידי הרוח לתת פרנסה ולחם לתושביו-שם נתחיל את טיולנו.
נמשיך אל סמטאותיו של שכונת ימין משה ונמשיך אל עבר בית ימק"א(עם אפשרות לביקור) ומלון המלך דוד שפוצץ על ידי תנועת המרי היהודי כנגד פעולות הבריטים בארץ. נמשיך אל השכונה הראשונה אל מחוץ לחומה "מחנה ישראל" ואל השנייה "נחלת שבעה".

• ניתן לבצע את הטיול כטיול בין ערביים/בלילה.

ירושלים של ימי הבית השני

נלווה את עולה הרגל בתחנתו האחרונה – עייף ותשוש אך נרגש מגיע אל מתחת להר המוריה רואה את הכתלים הענקיים את המבנה הלבן כפי שאמרו חז"ל "מי שלא ראה בנין הורדוס לא ראה בנין נאה מימיו" ומריח באוויר את ריח הקורבן מן המזבח, המוני העם מגיעים בשלושת הרגלים והוא עושה דרכו ,בטרם יעלה ישלם את מס מחצית השקל ויקנה קורבן,שם יחכו הסוחרים לשכנעו לקנות דברים, הוא יבצע טהרה ויעלה אם באמצעות שערי חולדה אם במחלף הראשון שעל קשת רובינסון.

נבקר בממצאי הכותל הדרומי והמערבי ואפשרות לביקור במוזיאון דוידזון,נמשיך אל הרובע היהודי אל הבתים "ברובע ההרודיאני" כפי שנשתמרו מאז ואל "הבית השרוף".נוכל לסיים בכותל או במנהרות הכותל .

אפשרויות נוספות :

  • טיול זה יכול להוות טיול המשך לטיול ימי הבית הראשון – עיר דוד
  • ניתן לשלב התחלה או סיום במוזאון ארץ ישראל בדגם בית שני.
  • מכון המקדש
  • שרשרת הדורות
  • ניתן לשלב במסגרת טיול רובע יהודי.

טיול מרתק בעיר דוד-ירושלים של ימי הבית הראשון

לכאן הגיע דוד כאן מקום מרכז השליטה היהודי ולא רחוק על הר המוריה הוקם קודש הקודשים לראשונה על ידי שלמה ומאוחר יותר על ידי הורדוס .
נלווה את מסעו של עולה הרגל, נבקר באתר שיש בו מסתורין האם זהו ארמון דוד? נתעכב בשטח G שם היה המרכז האדמיניסטרטיבי של המקדש על ממצאיו המעניינים, נמשיך אל פיר וורן ונוכל ללכת במימיו של נקבת חזקיה-מפעל המים של חזקיה או בתעלה היבשה עד לבריכת חזקיה,שם נוכל לרדת אל תעלת הביוב ונספר את סיפור ערב הקרב חורבנה של ירושלים על ידי הרומאים. נוכל לצאת בחניון גבעתי שם מצאו ממצאים של הבית הראשון ומתקופות שונות.

הערות:

  • ניתן להמשיך במנהרת הזמן אל ימי הבית השני במרכז דוידזון וחפירות הכותל.
  • הליכה בנקבה הרטובה-על פי העונה.
  • המשך הטיול אל ימי הבית השני-טיול של יום שלם.
  • אל הטיול לעיר דוד ניתן לשלב ביקור בקברי נחל קדרון.
מדריך טיולים בירושלים